Pogon "Drumski prevoz" u Mramoru

Pogon "Drumski prevoz" u Mramoru posluje kao organizaciona jedinica u okviru ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. Tuzla i čine ga četiri radne jedinice: zajednički poslovi, otkrivka, transport i prateći poslovi-održavanje prevoznih jedinica.

Uprava je locirana u Tuzli u ulici Rudarska 57, a poslovi proizvodnje i poslovi održavanja i usluga su smješteni u autobazi koja se nalazi u Mramoru ulica Majevičkih brigada b.b.

Osnovna djelatnost pogona je prevoz robe (uglja) u javnom drumskom saobraćaju te održavanje i popravak motornih vozila.

Pogon posjeduje namjenska vozila za prevoz rastresitih tereta (kamioni, šleperi i solo teretni kamioni). Utovarni kamionski kapaciteti su cca 2500 do 3000 tona na dan.

Ovaj Pogon posjeduje servisnu radioniocu sa tri servisna kanala i asvaltiranim platoom površine preko 2.000 m2.

Servisna radionica posjeduje sva odjeljenja potrebna za servis i remont teretnih i osobnih drumskih vozila.

Mije Keroševića br.1 , 75000, Tuzla +387(35) 282 111 info @ kreka.ba

Politika kvaliteta

Preuzmite dokument o politici kvaliteta naših roba i usluga...

Opširnije

Istorijat

Prve tone uglja iskopane su 1884. godine u Rudniku Kreka...

Opširnije

Sindikat

Pogledajte novosti vezane za sindikat Rudnika "Kreka" Tuzla...

Opširnije

Priznanja i nagrade

Priznanja i nagrade Rudnika "Kreka" Tuzla...

Opširnije