DRUMSKI PREVOZ

drumski 1Pogon „Drumski prevoz" u Mramoru u toku 2013.godine vršio je kontinuirani prevoz uglja od Rudnika „Mramor" i Rudnika „Šikulje" do Termolektrane Tuzla, kao i prevoz uglja i drugih materijala za treća lica. Prevozni i ljudski resursi dimenzionirani su tako da zadovoljavaju potrebe korisnika tih usluga.Najvažniji uticaj na stepen iskorištenja transportnih jedinica u tehnologiji rada je efikasnost održavanja.

Pogon posjeduje tehnologiju i ljudske resurse za održavanje transportnih jedinica za vlastite potrebe kao i za potrebe ostalih organizacionih jedinica Rudnika „Kreka" s ciljem što veće spremnosti vozila kako za eksploataciju tako i za druge usluge transporta, a time i povećanje ekonomskih učinaka.

Aktuelnosti pogona „Drumski prevoz“

1Pogon ˝Drumski prevoz˝ u Mramoru posluje kao organizaciona cjelina u okviru ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. Tuzla i čine ga tri organizaciona dijela: uprava, poslovi proizvodnje i poslovi održavanja i usluga. Osnovna djelatnost pogona je prevoz robe (uglja) u javnom drumskom saobraćaju te održavanje i popravak motornih vozila.Pogon posjeduje namjenska vozila za prevoz rastresitih tereta (kamioni, šleperi i solo teretni kamioni) u kojem je trenutno zaposleno devedest devet radnika koji rade u tri smjene.

Mije Keroševića br.1 , 75000, Tuzla +387(35) 282 111 info @ kreka.ba

Politika kvaliteta

Preuzmite dokument o politici kvaliteta naših roba i usluga...

Opširnije

Istorijat

Prve tone uglja iskopane su 1884. godine u Rudniku Kreka...

Opširnije

Sindikat

Pogledajte novosti vezane za sindikat Rudnika "Kreka" Tuzla...

Opširnije

Priznanja i nagrade

Priznanja i nagrade Rudnika "Kreka" Tuzla...

Opširnije