Generalni direktor JP EPBiH u posjeti Rudniku „Mramor"

mramorGeneralni direktor JP EPBiH Amer Jerlagić i izvršni direktor za proizvodnju Nihad Kadić posjetili su rudnik „Mramor", kojom prilikom su u glavnoj jami rudnika razgovarali i sa rudarima o njihovim problemima i očekivanjima od uvezivanja u Koncern.

Prilikom razgovora sa rukovodstvom Rudnika „Kreka", kojemu su prisustvovali i direktori ostalih šest rudnika iz sistema Koncerna, posebno je bilo riječi o poboljšanju uslova rada i zaštiti rudara a što je moguće postići brzim i efikasnim ulaganjima u razvoj rudnika.

  • Poboljašanje uslova poslovanja i standarda rudara u rudnicima moguće je ostvariti, prije svega, što skorijim otvaranjem širokog čela na kojem imamo ispitane eksploatacione rezerve od 26 miliona tona ili za poslovanje u narednih 40 godina, istakao je direktor rudnika „Mramor" dr. Salih Delić, posebno naglašavajući produktivnost na širokom čelu gdje 54 uposlena dnevno ostvare proizvodnju od 1.164 tone uglja dok u jamama, u daleko težim radnim uslovima, i šest puta više radnika dnevno iskopa nešto više od 1.300 tona.

 

  • Razvoj rudnika znači i razvoj Koncerna koji će itekako pomoći u realizaciji svake opravdane investicije a ova investicija znači ne samo povećanu proizvodnju i profitabilno poslovanje nego i značajno poboljšanje uslova rada i standarda rudara, što nam je jedan od prioritetnih zadataka, naglasio je direktor Jerlagić.

Zbog izuzetno teških uslova rada rudniku „Mramor" trenutno nedostaje 164 jamska radnika a do kraja ove godine taj problem će biti još teži jer se u penziju sprema još 112 radnika pa se iskorak u budućnost vidi u otvaranju širokog čela u što je potrebno investirati 25 do 30 miliona KM. 

Tuzla, 15.2.2010.godine

Mije Keroševića br.1 , 75000, Tuzla +387(35) 282 111 info @ kreka.ba

Politika kvaliteta

Preuzmite dokument o politici kvaliteta naših roba i usluga...

Opširnije

Istorijat

Prve tone uglja iskopane su 1884. godine u Rudniku Kreka...

Opširnije

Sindikat

Pogledajte novosti vezane za sindikat Rudnika "Kreka" Tuzla...

Opširnije

Priznanja i nagrade

Priznanja i nagrade Rudnika "Kreka" Tuzla...

Opširnije