Četa za spasavanje Rudnika ˝Kreka˝

˝Moja prva veća intervencija bila je u Srbiji , 1989. godine u Aleksinačkim rudnicima kada je stradalo 80 ljudi. Radio sam na sanaciji posljedica nesreće a prvo što je trebalo uraditi bilo je ˝povaditi˝ ljude iz jame. Tih prizora sjećat ću se dok sam živ...˝, riječi su Irfana Brkića, rukovodica službe spasavanja u Rudnicima ˝Kreka˝.

Centralna stanica čete za spasavanje smještena je u Šićkom Brodu u blizini Tuzle,  mjestu koje je približno jednako udaljeno od svih rudnika i pogona. To je centar je za koordinaciju u slučaju svih nesreća u rudnicima i prvi stižu na mjesto nesreće. Vrijeme potrebno za kompletnu intervenciju sa potrebnom opremom ne prelazi deset minuta. Zadatak čete je da u svakom mometnu bude mobilna i spremna za intervenciju po pozivu dežurnog rudnika. U slučaju intervencije u svakom momentu svaki član čete zna koji je njegov zadatak.

Centralna stanica za spasavanje u svako doba mora posjedovati opremu i alat u ispravnom stanju. Članovi čete dužni su biti u radnim odijelima tokom čitavog radnog vremena.

O svoj opremi u stanici staraju se oružari. Zvonko i Erdžan oružari su u centralnoj stanici za spasavanje Šićki Brod i odgovornost njihovog posla zahtjeva posebnu obuku i edukaciju.

˝U svakom trenutku naše kolege moraju imati opremu u ispravnom stanju. Svaki dan postoji plan obuke i program rada centralne stanice u kojem je objašnjeno tačno šta se koji sat tačno odrađuje sa kojom opremom. Skoro smo dobili novu DRAGEROVU opremu - kiseoničke izolacione aparate i sva obrada podataka je na njoj elektronička što nam uveliko olakšava posao. Za upotrebu ovih aparata morali smo proći posebnu obuku od strane ovlaštene firme i dobili smo posebne certifikate za služenje tom opremom˝ rekao je Erdžan Žigić oružar u jedinici.

˝Treba napomenuti da su Rudnici ˝Kreka˝ jedini u Federaciji koji imaju DRAGEROVU opremu i to je velika prednost ali i sigurnost za korisnika aparata. Posjedujemo veliko iskustvo u održavanju te opreme kao i potrebnu medicinsku obuku za pružanje prve pomoći unesrećenima, naglasio je Zvonko Zamboni jedan od oružara.

Osim najsavremenijih kiseoničko izolacionih aparata Rudnici ˝Kreka˝ posjeduju i aparat tipa DRAGER iz 1924. godine koji su oružari čete ˝sredili˝ i on predstavlja muzejsku vrijednost.

Najodgovorni član čete za spasavanje je Ševkija Aličević, vođa akcije za spasavanje. Glavni Ševkijin zadatak je da ekipu drži mobilnom 24 sata da je u svakom momentu može izvesti na teren.  Prema njegovim riječima po pozivu na intervenciju svaki član čete zna koji je njegov zadatak i šta treba da ponese od opreme i tu vlada pomalo vojnička disciplina.

˝U slučaju intervencije u centralnoj jedinici ostaje jedan član koji obavještava štab kakva intervencija je u pitanju. Na svu sreću u poslijednje vrijeme nemamo ozbiljnijih intervencija poput zatrpavanja rudnika nego su intervencije lakše prirode na povređivanju radnika. Sve te intervencije potresu nas i psihički. Ipak su to naše radne kolege i prijatelji.˝ istakao je Ševkija. 

Poznatu rudarsku solidarnost četa pokazuje i u saradnji sa lokalnom zajednicom kao i u pružanju pomoći pri intervencijama na drugim rudnicima na području Bosne i Hercegovine i šire. U nedavnoj nesreći u jami ˝Raspotočje˝ Rudnika mrkog uglja u Zenici četa je pomogla pruživši neophodnu opreme iako su bili spremni da djeluju kao ekipa na terenu.

Nova investicija (tekst za anterfile)  

U programu nabavke zaštite opreme na radu za 2009.tu godinu planirano je novo vatrogasno vozilo koje je nedavno stiglo na raspolaganje centralnoj stanici za spasavanje u Šićkom Brodu. Vozilo je marke Mercedes - Athros. Radi se o najsavremenijem vatrogasnom vozilu i gasi požar na principu voda-pjena. Maksimalni kapacitet koje vozilo može primiti iznosi šest hiljada litara vode i petsto litara pjenila. Vatrogasno vozilo opsluživat će sve krekine rudnike i pogone a njegova vrijednost je oko 300 000 konvertibilnih maraka.

˝Novo vatrogasno vozilo od velikog je značaja prvenstveno za Rudnik ˝Kreka˝ ali i širu društvenu zajednicu. Vozilo će se prvenstveno koristiti za intervencije po rudnicima: dostava vode, gašenje požara, spašavanje materijalnih dobara. Vozilo će intervenisati i bilo gdje na području Federacije i šire˝ rekao je Zvonko Zamboni , oružar u centralnoj stanici za spasavanje. 

SLUŽBA ZA INFORMISANJE

Mije Keroševića br.1 , 75000, Tuzla +387(35) 282 111 info @ kreka.ba

Politika kvaliteta

Preuzmite dokument o politici kvaliteta naših roba i usluga...

Opširnije

Istorijat

Prve tone uglja iskopane su 1884. godine u Rudniku Kreka...

Opširnije

Sindikat

Pogledajte novosti vezane za sindikat Rudnika "Kreka" Tuzla...

Opširnije

Priznanja i nagrade

Priznanja i nagrade Rudnika "Kreka" Tuzla...

Opširnije