USPJEŠNA PROIZVODNJA U „KREKINIM" RUDNICIMA

sikuljeTreća smjena krekinih komorata iskopala je sinoć 1.572.000-tu tonu uglja. O uspješnosti proizvodnje svjedoči i podatak da je za prvih 12 dana septembra tekuće godine ostvarena proizvodnja od 100 %. Trenutno krekin lider u proizvodnji je Površinski kop „Šikulje" koji je za devet mjeseci tekuće godine proizveo oko 538.000 tona uglja.

Planom proizvodnje predviđena isporuka od 2.200.000 tona crnog zlata neće biti upitna. Investicionim ulaganjem JP Elektroprivreda BiH - d.d. Sarajevo u Zavisno društvo Rudnici „Kreka"d.o.o. Tuzla, a u cilju osavremenjavanja opreme doći će i do povećanja proizvodnih rezultata.

Služba za informisanje

Mije Keroševića br.1 , 75000, Tuzla +387(35) 282 111 info @ kreka.ba

Politika kvaliteta

Preuzmite dokument o politici kvaliteta naših roba i usluga...

Opširnije

Istorijat

Prve tone uglja iskopane su 1884. godine u Rudniku Kreka...

Opširnije

Sindikat

Pogledajte novosti vezane za sindikat Rudnika "Kreka" Tuzla...

Opširnije

Priznanja i nagrade

Priznanja i nagrade Rudnika "Kreka" Tuzla...

Opširnije