OGLAS o prijemu zaposlenika u radni odnos na određeno vrijeme

Na osnovu člana 73. Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, Zavisno društvo Rudnici "Kreka" d.o.o.-Tuzla – prečišćeni tekst br: S-2397/13 od 18.10.2013 g., člana 7. stav 1. Pravilnika o radu br.NO-1401/13 od 03.06.2013 g. i Odluke o potrebi zapošljavanja i o načinu izbora zaposlenika broj: 01-2211/14 od 06.10.2014.godine, a u skladu sa Planom poslovanja Društva za period 2014-2016.g, raspisuje se

O G L A S
o prijemu zaposlenika u radni odnos na određeno vrijeme

I

Objavljuje se Oglas za prijem 87 novih zaposlenika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju do 6 (šest) mjeseci u JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. – Tuzla, i to kako slijedi:

- 48 novih zaposlenika u Rudnik "Mramor" u Mramoru na sljedeća radna mjesta:

1. "Utovarivač na komori i pripremi" -8 izvršioca
2. „Radnik na dopremi materijala" -8 izvršioca
3. „Rukovaoc grabulj. transportera - čistač" -6 izvršioca
4. „Kopač na pripremi" -26 izvršioca.

- 20 novih zaposlenika u Rudnik "Dubrave" u Dubravama na sljedeća radna mjesta:

1. "Rukovaoc buldozera i cjevopolagača" 8 izvršioca
2. „Vulkanizer" 2 izvršioca
3. „Rukovaoc transportera" 2 izvršioca
4. „Rukovaoc presipnih kolica" 8 izvršioca

- 19 novih zaposlenika u Rudnik "Šikulje" u Lukavcu na sljedeća radna mjesta:

1. "Zavarivač majstor" 1 izvršilac
2. „Bravar" 5 izvršioca
3. „Električar" 1 izvršilac
4. „Električar" 4 izvršioca
5. "Rukovaoc transportera" 8 izvršioca

Uslovi koje kandidati trebaju ispunjavati za vršenje poslova radnog mjesta:

U Rudniku "Mramor" u Mramoru

- Pod rednim brojem 1 i 2 – Završen II stepen stručne spreme, osnovna škola ili III stepen stručne spreme tehničke struke sa ili bez radnog iskustva;
- Pod rednim brojem 3 – Završen III stepen stručne spreme rudarske ili mašinske struke sa ili bez radnog iskustva;
- Pod rednim brojem 4 – Završen III stepen stručne spreme rudarske struke – smjer rudar sa ili bez radnog iskustva;

U Rudniku "Dubrave" u Dubravama

- Pod rednim brojem 1 – Završen IV ili III stepen stručne spreme, tehničke struke sa 1 godinom radnog iskustva;
- Pod rednim brojem 2 – Završen III stepen stručne spreme, mašinske struke sa 2 godine radnog iskustva;
- Pod rednim brojem 3 – Završen III stepen stručne spreme rudarske struke – smjer rukovalac rudarske mehanizacije površinskog kopa sa 1 godinom radnog iskustva;
- Pod rednim brojem 4 – Završen II stepen stručne spreme, osnovna škola ili III stepen stručne spreme tehničke struke sa ili bez radnog iskustva;

U Rudniku "Šikulje" u Lukavcu

- Pod rednim brojem 1 i 2 – Završen III stepen stručne spreme, mašinske struke sa ili bez radnog iskustva;
- Pod rednim brojem 3 – Završen III stepen stručne spreme elektro struke sa 2 godine radnog iskustva;
- Pod rednim brojem 4 – Završen III stepen stručne spreme elektro struke sa ili bez radnog iskustva;
- Pod rednim brojem 5 – Završen III stepen stručne spreme rudarske struke – smjer rukovalac rudarske mehanizacije površinskog kopa sa ili bez radnog iskustva;

Uz prijavu na oglas u kojoj se obavezno naznačava radno mjesto (jedno ili više radnih mjesta) na koje apliciraju, kandidati trebaju dostaviti slijedeću dokumentaciju:

- Biografija kandidata
- Lična karta (ovjerena kopija)
- Rodni list (original ili ovjerena kopija)
- Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija)
- Diplomu o završenoj srednjoj školi struke (VK/KV) ili Svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi (ovjerena kopija)
- Uvjerenje o radnom iskustvu, ako posjeduje radno iskustvo (ovjerena kopija)

Izbor kandidata koji ispunjavaju uslove izvršit će se bodovanjem na osnovu slijedećih kriterija odnosno dokumentacije koju trebaju dostaviti:
1. Kućne liste (original ili ovjerena kopija)
2. Kandidati koji su članovi porodice šehida, poginulog, umrlog i nestalog branioca, ratni vojni invalidi, dobitnici ratnog priznanja i odlikovanja, demobilisani borci, članovi porodice ratnog vojnog invalida, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja i demobilisanog borca, članovi porodica poginulog ili umrlog radnika Društva, stipendisti Društva, ili su socijalni slučaj trebaju dostaviti dokaze o pripadnosti jednoj ili više navedenih grupacija (original ili ovjerena kopija)
3. Kandidati koji se vode na evidenciji Biroa za zapošljavanje, trebaju dostaviti uvjerenje o dužini čekanja na zaposlenje (original ili ovjerena kopija)

Sa kandidatima koji ispune uvjete oglasa i uđu u uži izbor, obavit će se usmeni intervju radi procjene kandidata, nakon čega će biti sačinjena konačna lista uspješnih kandidata.

II

Prijave na oglas sa traženom dokumentacijom šalju se preporučenom poštom ili predaju lično u zatvorenom omotu na adresu: JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, Zavisno društvo Rudnici "Kreka" d.o.o.-Tuzla, ul. Mije Keroševića-Guje 75000 Tuzla (sa obaveznom naznakom:Prijava na oglas za prijem u radni odnos).

Oglas će se objaviti na Oglasnoj ploči Društva i jednim dnevnim novinama.

Oglas je otvoren 14 (četrnaest) dana od dana posljednjeg objavljivanja.

Nepotpune, neblagovremene ili neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

DIREKTOR

Enver Omazić

Mije Keroševića br.1 , 75000, Tuzla +387(35) 282 111 info @ kreka.ba

Politika kvaliteta

Preuzmite dokument o politici kvaliteta naših roba i usluga...

Opširnije

Istorijat

Prve tone uglja iskopane su 1884. godine u Rudniku Kreka...

Opširnije

Sindikat

Pogledajte novosti vezane za sindikat Rudnika "Kreka" Tuzla...

Opširnije

Priznanja i nagrade

Priznanja i nagrade Rudnika "Kreka" Tuzla...

Opširnije