Obilježen 21.decembar- Dan rudara

2Svečanom sjednicom u BKC- u Tuzla Sindikalni odbor Rudnika „Kreka" obilježio je 21.decembar Dan rudara u Federaciji Bi H. Na samom početku prisutni su imali priliku premijerno pogledati film „Halal para" " po tekstu Nedžada Ibrišimovića u režiji Sulejmana Muratovića. Sjednicu je otvorio Fikret Mehić, predsjednik Sindikalne organizacije Rudnika „Kreka", naglasivši da su rudari uvijek bili pokretačka snaga razvoja još od 1920 godine i Husinske bune.
Mehić je naglasio da je živjeti od rudarenja u BiH još uvijek moguće ali i sve teže.Majske poplave koje su Rudnicima „Kreka" nanijele milionske štete, uz pomoć Vladajućeg društva i nadljudskim naporima uspjele su se prevazići.

Rudarska solidarnost ponovo je došla do izražaja iako je ostalo još mnogo toga da se uradi. "Za opstanak rudnika u FBiH posebno je značajno što su sa Federalnim ministarstvom energetike, rudarstva i industrije u tekućoj godini otvorena pitanja povećanja cijene uglja prema Elektroprivredi kao i pitanje donošenja subvencija za proizvodnju uglja. Zakonita dodjela subvencija rudnicima će omogućiti nastavak razvoja i modernizacije rudnika, ali i podizanje životnog standarda rudara na viši nivo " istakao je Mehić.

Govoreći o godini na izmaku Enver Omazić, direktor Rudnika „Kreka" rekao je da je ona bila teška, te da su ulaganja u sanaciju postojećeg stanja prioritet u narednom periodu. „Mi moramo dobiti pomoć za sanaciju nastalih šteta i očekujemo je od svih nivoa vlasti kako državne, tako i federalne, kantonalne pa i pomoć općina na kojima egzistiraju Rudnici „Kreka" naglasio je.
Rudnik „Kreka" jedan je od najvećih kolektiva u Federaciji BiH, sa najvećom proizvodnjom uglja u BiH već godinama, a naša nastojanja i dalje će ići u smjeru pozitivnog razvoja rudnika koji će i dalje biti nosioc stabilnosti elektroenergetskog sektora istakao je direktor Omazić.
Na sjednici su tradicionalno dodijeljena vrijedna priznanja i nagrade najzaslužnijim pojedincima. Tako su nagrade dobili: radnik Rudnika „Dubrave" Vehid Mumić, prvi kopač u jami Rudnika „Mramor" Hajrudin Avdić, nadzornik radne jedinice odvodnjavanje Rudnika „Šikulje" Halim Ćosić i radnik Pogona „Rekultivacija„ Jasmin Hodžić.
Iako u nezavidnom položaju koji su uzrokovale majske poplave rudari rudnika „Dubrave" ostvarili su proizvodnju od oko milion tona uglja, te su na taj način pokazali kako radom, trudom i svesrdnim zalaganjem i rezultati su vidljivi zasluživši tako skromno priznanje.
Za pomoć u najtežim danima za Rudnike „Kreka" rudari su odlučili prigodnim poklonima nagraditi i Senada Sarajlića, izvršnog direktora za proizvodnju u JP EP BIH i Elvedina Grabovicu, generalnog direktora JP EP BIH.

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
15 16    

 

Mije Keroševića br.1 , 75000, Tuzla +387(35) 282 111 info @ kreka.ba

Politika kvaliteta

Preuzmite dokument o politici kvaliteta naših roba i usluga...

Opširnije

Istorijat

Prve tone uglja iskopane su 1884. godine u Rudniku Kreka...

Opširnije

Sindikat

Pogledajte novosti vezane za sindikat Rudnika "Kreka" Tuzla...

Opširnije

Priznanja i nagrade

Priznanja i nagrade Rudnika "Kreka" Tuzla...

Opširnije