DIREKCIJA DRUŠTVA

direkcija 3U cilju modernizacije i racionalizacije tehnoloških i poslovnih procesa ZD, kojima se ostvaruje jedna od realnih pretpostavki za uspješno poslovanje Rudnika „Kreka", neophodno je u potpunosti implementirati jedinstveni informacioni sistem (JIS) ZD „Kreka" i integrisati u JIS Koncerna.

Uspostavom jedinstvenog informaciono-komunikaciono-upravljačkog sistema, omogućava se funkcionalna, pouzdana i brza razmjena informacija iz jedinstvene baze podataka za potrebe poslovnog informacionog sistema – PIS i za potrebe tehničkog informacionog sistema – TIS kao i korištenje IT servisa (Active Directory, e-mail sistem, antivirusna zaštita, unifikacija OS, virtuelizacija serverskog okruženja, licenciranje Microsoft proizvoda iz serverskog okruženja, internet) između pojedinih cjelina rudnika „Kreka", centralizovano upravljanje lokalnim računarskim mrežama pojedinih cjelina kako u okviru poslovnog tako i u tehničkom segmentu, kao i mogućnost uspostave centralnog videonadzornog sistema, kontrole pristupa, te upotreba VoIP tehnologije.

Aktivnosti čete za spasavanje u 2013.godini

Ceta 1Ugovorom potpisanim sa Rudnikom Soli "Tušanj" za period 2012-2015 godina , Centralna stanica je obavezna na pružanje usluga u vidu obuke zaposlenika Rudnika Soli , kao i izvođenje intervencija na spašavanju za slučaj nastanka opasnosti i nesretnih slučajeva.U proteklom periodu shodno navedenom ugovoru izvršena je obuka i predavanje uposlenicima Rudnika Soli o čemu se vodi posebna evidencija.

Osim redovnih aktivnosti , Dežurna ekipa Centralne stanice za spasavanje sa potrebnom opremom u toku 2013.godine angažovana je i na intervencijama i radnim zadacima: Obilazak jamskih objekata zatvorenog rudnika Lipnica, Angažovanje dežurne ekipe i vatrogasnog vozila na gašenju požara na napuštenoj separaciji zatvorenog rudnika "Lukavačka Rijeka" u Huskićima;

Posjeta učenika JU Mješovite srednje rudarske škole direkciji Društva

DSC 0036 resizedGrupa učenika i profesora JU Mješovite srednje rudarske škole Tuzla nedavno je boravila u posjeti direkciji Rudnika „Kreka". Cilj posjete je edukativnog karaktera, a provodi se u sklopu projekte nastave MIOS-a gdje su se učenici rudarske škole opredjelili za stručnu temu vezanu za klizišta i sanaciju klizišta.

Prema riječima Miralema Derdemeza, direktora JU Mješovite srednje rudarske škole Tuzla tradicija je već dobronamjernost i naklonjenost Rudnika „Kreka" prema rudarskoj školi,a ogleda se u izvođenju praktične nastave u krekinim rudnicima, te stipendiranju učenika rudarske škole.

Provedena obuka zaposlenika u oblasti zaštite od požara

DSC 0001 resizedOd 22. do 29.4. 2013. godine u Direkciji Društva ZD Rudnika ˝Kreka˝ d.o.o. Tuzla izvršena je obuka i provjera znanja zaposlenika u oblasti zaštite od požara. Praktičnom dijelu obuke prethodio je najprije teoretski dio gdje su se svi zaposlenici Direkcije od strane stručnih lica upoznali sa Programom i Pravilnikom obuke i osposobljavaljem radnika u oblasti zaštite od požara.

Nakon toga uslijedilo je adekvatno testiranje zaposlenika koji su uspješno položili zadane testove. Praktični dio nastave održan je na poligonu iza objekta Direkcije gdje je od strane stručnih osoba i izvođača obuke Erdžana Žigića i Izeta Čičkušića zaposlenicima na praktičan način pokazano kako se koristiti različitim vrstama vatrogasnih aparata u datim situacijama.

Mije Keroševića br.1 , 75000, Tuzla +387(35) 282 111 info @ kreka.ba

Politika kvaliteta

Preuzmite dokument o politici kvaliteta naših roba i usluga...

Opširnije

Istorijat

Prve tone uglja iskopane su 1884. godine u Rudniku Kreka...

Opširnije

Sindikat

Pogledajte novosti vezane za sindikat Rudnika "Kreka" Tuzla...

Opširnije

Priznanja i nagrade

Priznanja i nagrade Rudnika "Kreka" Tuzla...

Opširnije