Aktivnosti čete za spasavanje u 2013.godini

Ceta 1Ugovorom potpisanim sa Rudnikom Soli "Tušanj" za period 2012-2015 godina , Centralna stanica je obavezna na pružanje usluga u vidu obuke zaposlenika Rudnika Soli , kao i izvođenje intervencija na spašavanju za slučaj nastanka opasnosti i nesretnih slučajeva.U proteklom periodu shodno navedenom ugovoru izvršena je obuka i predavanje uposlenicima Rudnika Soli o čemu se vodi posebna evidencija.

Osim redovnih aktivnosti , Dežurna ekipa Centralne stanice za spasavanje sa potrebnom opremom u toku 2013.godine angažovana je i na intervencijama i radnim zadacima: Obilazak jamskih objekata zatvorenog rudnika Lipnica, Angažovanje dežurne ekipe i vatrogasnog vozila na gašenju požara na napuštenoj separaciji zatvorenog rudnika "Lukavačka Rijeka" u Huskićima;

Intervencija dežurne ekipe radi požara u jami Glavni sloj- revir Marići Rudnika "Mramor" u Mramoru, izrada frloga radi zaustavljanja i sanacije požara koji se pojavio; Istovar eksplozivnih sredstava u magacinu rudnika Mramor; Angažovanje dežurne ekipe radi poplava na PK Šikulje, Intervencija dežurne ekipe u 32-om spratu jame Glavni sloj- revir Marići , Rudnika "Mramor" u Mramoru, zbog isticanja pijeska i vode pod pritiskom iz podine ugljenog sloja, Prijevoz povrijeđenih radnika sa Rudnika i Pogona Društva do UKC Tuzla, pri čemu je prevezeno ukupno 130 radnika.

Sve intervencije i radni zadaci u kojima su angažovane ekipe čete za spasavanje u toku 2013. godine provedene su uspješno .

Mije Keroševića br.1 , 75000, Tuzla +387(35) 282 111 info @ kreka.ba

Politika kvaliteta

Preuzmite dokument o politici kvaliteta naših roba i usluga...

Opširnije

Istorijat

Prve tone uglja iskopane su 1884. godine u Rudniku Kreka...

Opširnije

Sindikat

Pogledajte novosti vezane za sindikat Rudnika "Kreka" Tuzla...

Opširnije

Priznanja i nagrade

Priznanja i nagrade Rudnika "Kreka" Tuzla...

Opširnije