Pregled aktivnosti u toku 2014.godine

6Na Pogonu "Radionice" u Šićkom Brodu u toku 2014.godine najveći obim poslova urađen je za potrebe Rudnika "Kreka". Osnovna djelatnost Pogona je održavanje i remont elektro-mašinske opreme u rudarstvu i izrada rezervnih dijelova za istu.

Između ostalog važniji poslovi su se odvijali kroz generalni remont rotornog bagera SRs-220/1 i samohodne trake MK-10, izrada tri VN pumpna postrojenja na pontonima sa nadstrešnicama i blindiranih trafo stanica i priključnih postrojenja za potrebe Rudnika "Šikulje",remont stopa i korita KMŠČ-a za Rudnik "Mramor", te započeti radovi na izradi i sanaciji katarke,šinskog kruga, zupčastog vijenca i AKZ na dreglajn bageru EŠ 6/45 int.br.2 za potrebe Rudnika "Dubrave", kao i katarke samohodne trake PS-1400 za Rudnik "Šikulje".

POGON „RADIONICE“ U ŠIĆKOM BRODU

radionice 1Na Pogonu „Radionice" u Šićkom Brodu u toku 2013 godine najveći obim posla urađen je za potrebe Rudnika „Kreka". Jedan od obimnijih poslova bio je rad na generalnom remontu rotornog bagera SRs-220/1 za potrebe Rudnika "Šikulje", te remont MK -10. Takođe , urađen je remont KMŠČ Rudnika "Mramor" (stope, korita), te remont drobiličnog postrojenja DP-500 Rudnika "Dubrave" (nakon havarijskog stanja).

Za potrebe Rudnika „Kreka" vršena je izrada i remont valjaka i opreme. U toku 2013 godine vršena je izrada čeličnih elemenata za potrebe JP EP BiH. Nakon 120 godina proizvodnje uglja Rudnici "Kreka" prvi su u Federaciji koji su počeli sa isporukom konzola, nosača obujmica i drugih čeličnih elemenata za potrebe distributivnih mreža JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo.

Pokrenut novi proizvodni program

DSC 0137 resizedOsnovna djelatnost pogona „Radionice" u Šićkom Brodu je održavanje i remont elektro-mašinske opreme u rudarstvu i izrada rezervnih dijelova za istu. Nakon razmatranja tenderske dokumentacije i sastanka sa predstavnicima JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, Direkcija Sektor za elektrodistribuciju Sarajevo i Podružnice Elektrodistribucije Tuzla poslano je pismo namjere prema Vladajućem Društvu u kome je navedeno da je Pogon u mogućnosti vršiti izradu čeličnih konzola, nosača, obujmica i drugih čeličnih elemenata.

Mije Keroševića br.1 , 75000, Tuzla +387(35) 282 111 info @ kreka.ba

Politika kvaliteta

Preuzmite dokument o politici kvaliteta naših roba i usluga...

Opširnije

Istorijat

Prve tone uglja iskopane su 1884. godine u Rudniku Kreka...

Opširnije

Sindikat

Pogledajte novosti vezane za sindikat Rudnika "Kreka" Tuzla...

Opširnije

Priznanja i nagrade

Priznanja i nagrade Rudnika "Kreka" Tuzla...

Opširnije