POGON „REKULTIVACIJA“ U ŠIĆKOM BRODU: Glavni rudarski projekat

rekultivacija 1Pogon „Rekultivacija" se bavi eksploatacijom kvarcnog pijeska preko 20 godina. Rješenjem federalne rudarske inspekcije došlo je do zabrane izvođenja radova na eksploataciji ove mineralne sirovine. Da bi se dobile sve dozvole za eksploataciju kvarcnog pijeska u ovom slučaju na bivšem P.K. Šićki Brod bilo ja neophodno dobiti niz dozvola i rješenja kako od Federalnih tako i od Kantonalnih i opštinskih organa.

Bitno je napomenuti da je površina Rješenjem odobranog istražnog prostora za kvarcni pijesak 84,1 ha ali zbog finansijskih mogućnosti urađeno je samo 9 bušotina ukupne metraže 335 m kojom prilikom su utvrđene eksploatacione rezerve u količini od 1 978 710 t. Sa godišnjom proizvodnjom od 100 000 t daje mogućnost proizvodnje narednih 20 godina sa mogućnošću produženja istog kao i povećanja proizvodnje.

„REKULTIVACIJA“ U ŠIĆKOM BRODU

DSC05324 resizedDa je poljoprivreda grana od koje se može živjeti govori podatak da Pogon „Rekultivacija" u Šićkom Brodu sve više se okreće uzgoju raznih žitarica i sezonskog povrća. 10 radnika uglavnom invalida rada bavi se održavanjem 235 sadnica šljive, obrađuju 42 hektara zemlje, posijali su 8 hektara ječma.

700 kvadratnih metara zemljišta je pod plastenicima. Sa promjenom godišnjeg doba mijenjaju se i sadnice.

Na pogonu Rekultivacija nabavljeno je 14 teladi za tov, rasa simentalac, žive vage od 150 do 200 kg. Telad posjeduju svu potrebnu zdravstvenu dokumentaciju, pasoš i C obrazac. Narednih mjeseci posvetit će se velika pažnja visokom nivou higijenskih uslova i pravilom uzgoju teladi kako bi se dostigla težina žive vage od 600 do 700 kg .

Aktuelnosti Pogona „REKULTIVACIJA"

jasmin_brkicPogon ˝Rekultivacija˝ Rudnika ˝Kreka˝ udaljen je nekih pet kilometara od Tuzle i raspolaže površinom od oko 300 ha rekultivisanog zemljišta sa više vještačkih jezera. Osnovna djelatnost ovog Pogona je privođenje namjeni degradiranog terena nakon rudarske aktivnosti otkopavanja uglja i pjeska i na taj način stvarajući teren ekonomski produktivan, biološki zaštićen i ekološki uklopljen u sredinu.

Prema riječima direktora pogona Jasmina Brkića tri su osnovna pravca kojim se ovaj pogon bavi su: proizvodnja kvarcnog pijeska, poljoprivredna proizvodnja te tehnička i biološka rekultivacija.

Mije Keroševića br.1 , 75000, Tuzla +387(35) 282 111 info @ kreka.ba

Politika kvaliteta

Preuzmite dokument o politici kvaliteta naših roba i usluga...

Opširnije

Istorijat

Prve tone uglja iskopane su 1884. godine u Rudniku Kreka...

Opširnije

Sindikat

Pogledajte novosti vezane za sindikat Rudnika "Kreka" Tuzla...

Opširnije

Priznanja i nagrade

Priznanja i nagrade Rudnika "Kreka" Tuzla...

Opširnije