POGON „REKULTIVACIJA“ U ŠIĆKOM BRODU: Glavni rudarski projekat

rekultivacija 1Pogon „Rekultivacija" se bavi eksploatacijom kvarcnog pijeska preko 20 godina. Rješenjem federalne rudarske inspekcije došlo je do zabrane izvođenja radova na eksploataciji ove mineralne sirovine. Da bi se dobile sve dozvole za eksploataciju kvarcnog pijeska u ovom slučaju na bivšem P.K. Šićki Brod bilo ja neophodno dobiti niz dozvola i rješenja kako od Federalnih tako i od Kantonalnih i opštinskih organa.

Bitno je napomenuti da je površina Rješenjem odobranog istražnog prostora za kvarcni pijesak 84,1 ha ali zbog finansijskih mogućnosti urađeno je samo 9 bušotina ukupne metraže 335 m kojom prilikom su utvrđene eksploatacione rezerve u količini od 1 978 710 t. Sa godišnjom proizvodnjom od 100 000 t daje mogućnost proizvodnje narednih 20 godina sa mogućnošću produženja istog kao i povećanja proizvodnje.

Potrebno je bilo dobiti sljedeće:
1. Rješenje o izvođenju detaljnih geoloških istraživanja mineralne sirovine kvarcnog
2. Rješenje o vodnoj saglasnosti
3. Rješenje o potvrđivanju geoloških rezervi i urbanističku saglasnost
5. Studiju ekonomske opravdanosti eksploatacije kvarcnog pijeska na P.K. Šićki Brod
6. Ugovor o koncesiji
7. Urađen i revidovan Glavni rudarski projekat eksploatacije kvarcnog pijeska na P.K. Šićki Brod
8. Rješenje kojim se odobrava eksploatacija ove mineralne sirovine po Glavnom rudarskom projektu , izdato od strane nadležnog ministarstva

Dana 28.02.2014 je prvi puta u istoriji Rudnika „Kreka" odobrena eksploatacija kvarcnog pijeska po Glavnom rudarskom projektu eksploatacije kvarcnog pijeska na PK „Šićki Brod" u Šićkom Brodu, te da je takođe prvi puta urađen navedeni projekat i to u vlastitoj režiji.

Na pogonu rekultivacija je zasađeno 2230 sadnica šljive koje se redovno održavaju, pored šljive je kulturama paprike i paradajza zasađeno 700 m2 plasteničkog prostora te 10 ha kukuruza i 5 ha ječma, dok se redovno obrađuje 15 ha površina zasijanih djetelinsko travnim smjesama. Početkom 2013 godine nabavljeno je 14 grla tovne junadi od čega je 10 grla i danas u tovu. Iako na pogonu rekultivacija postoje uslovi za tov većeg broja grla zbog problema plasmana se ne upuštamo u nabavku većeg broja tovnih grla.

Mije Keroševića br.1 , 75000, Tuzla +387(35) 282 111 info @ kreka.ba

Politika kvaliteta

Preuzmite dokument o politici kvaliteta naših roba i usluga...

Opširnije

Istorijat

Prve tone uglja iskopane su 1884. godine u Rudniku Kreka...

Opširnije

Sindikat

Pogledajte novosti vezane za sindikat Rudnika "Kreka" Tuzla...

Opširnije

Priznanja i nagrade

Priznanja i nagrade Rudnika "Kreka" Tuzla...

Opširnije