Direkcija - kontakt

J.P. Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo

Zavisno društvo Rudnici „Kreka" d.o.o. - Tuzla


GENERALNA DIREKCIJA

Adresa: 75000 Tuzla, Mije Keroševića Guje br.1
Tel: + 387 35 282-111
Fax: 00 387 35 282-087
Web: http://www.kreka.ba

Rukovodilac direkcije: Sead Mahmuzić, dipl.inf.


Mije Keroševića br.1 , 75000, Tuzla +387(35) 282 111 info @ kreka.ba

Politika kvaliteta

Preuzmite dokument o politici kvaliteta naših roba i usluga...

Opširnije

Istorijat

Prve tone uglja iskopane su 1884. godine u Rudniku Kreka...

Opširnije

Sindikat

Pogledajte novosti vezane za sindikat Rudnika "Kreka" Tuzla...

Opširnije

Priznanja i nagrade

Priznanja i nagrade Rudnika "Kreka" Tuzla...

Opširnije