BID Business Initiative Directions - QC100 Total Qualuty Management Model (2003.)

qc100Zbog uspješnog poslovanja Rudnicima "Kreka" je u 2003. dodijeljeno priznanje Svjetska asocijacija za provjeru znanja (Total Quality Menagement Model).Još jedna od mnogbrojnih nagrada je menadžmentu "Kreke" dodijeljena umartu 2003. kao podrška za dalju edukaciju u obavljanju kompatibilnih, sigurnih i kvalitetnih aktvnosti, dobrog timskog rada i odnosa prema klijenteli, kao i pozitivnih poslovnih rezultata u daljoj budućnosti.

Dodjeljivanjem ovog visokog medjunarodno priznanja Rudnicima "Kreka" je otvoren još veći potencijal usavršavanja za klijentelu, zaposlenike, dobavljače i sve ostale koji čine kompaniju. Ovim priznanjem se otvara mogućnost za Rudnike uglja "Kreka" da i dalje šire svoj eneergetski razvoj i kontinuirano doprinose svom poslovnom imidžu.

Mije Keroševića br.1 , 75000, Tuzla +387(35) 282 111 info @ kreka.ba

Politika kvaliteta

Preuzmite dokument o politici kvaliteta naših roba i usluga...

Opširnije

Istorijat

Prve tone uglja iskopane su 1884. godine u Rudniku Kreka...

Opširnije

Sindikat

Pogledajte novosti vezane za sindikat Rudnika "Kreka" Tuzla...

Opširnije

Priznanja i nagrade

Priznanja i nagrade Rudnika "Kreka" Tuzla...

Opširnije