Gold Medal for Excellence in Businnes Practice (2003.)

Odbor Fondacije za uspjeh u poslovnoj praksi (Foundation for excellence in business practice) je 2003. godine prepoznao poslovne uspjehe Rudnika "Kreka" te uručio fondacijinu Zlatnu medalju za uspjeh u poslovnoj praksi (Gold Medal for Excellence in Businnes Practice). Ceremonija je održana u Ženevi od 17. do 19. decembra 2003. godine kao dio ceremonije menunarodnog Foruma za poslovnu praksu (International Forum for Bussiness Excellence ).

Ceremoniji su prisustvovali svi relevatni svjetski mediji iz oblasti industrije i poslovne prakse. Uručenje ove medalje menadžmentu našeg rudnika od lidera industrije i poslovne prakse još jednom je povećalo i dokazalo reputaciju Rudnika "Kreka" kako na lokalnom tako i globalnom planu.febpfebp_1

Mije Keroševića br.1 , 75000, Tuzla +387(35) 282 111 info @ kreka.ba

Politika kvaliteta

Preuzmite dokument o politici kvaliteta naših roba i usluga...

Opširnije

Istorijat

Prve tone uglja iskopane su 1884. godine u Rudniku Kreka...

Opširnije

Sindikat

Pogledajte novosti vezane za sindikat Rudnika "Kreka" Tuzla...

Opširnije

Priznanja i nagrade

Priznanja i nagrade Rudnika "Kreka" Tuzla...

Opširnije