RIJEČ DIREKTORA

Rudnici „Kreka" su prepoznatljivi kako Bosni i Hercegovini tako i mnogo šire, u okruženju i dalje u Evropi. Milioni i milioni tona uglja iz „Kreke" su izgradili čitave gradove. Prije svega grad Tuzlu, pa mnoge gradove u Tuzlanskom kantonu, kao što su Lukavac, Živinice, Srebrenik, Kalesija, kao i mnoga rudarska naselja i sela.

„Kreka" je dala poseban doprinos daljem i bržem unapređivanju rudarstva, njegove tehnologije i eksploatacije, kao i oblasti geološko-ekoloških istraživanja, postajući, vremenom, preteča tehničke inteligencije jednog novog, savremenog kova. Izgrađeni su novi kadrovi koji su imali presudnu ulogu u industrijalizaciji ugljenokopa ne samo u „Kreki" nego u cijelom tuzlanskom kraju, odnosno Bosni i Hercegovini.

Tako su ostvareni uslovi za nastanak i razvoj Rudarskog fakulteta, što znači da je rudarski bazen Tuzla postao visokoškolski centar, temelj i okosnica današnjeg Tuzlanskog univerziteta. Zatim je uz „Kreku" osnovana Rudarsko-tehnička škola, te Rudarski institut, kao izraz potreba i neminovnost u osavremenjavanju i razvoju rudarstva ne samo tuzlanske regije već i Bosne i Hercegovine u cjelini.

Uz otvaranje Rudnika se veže i gradnja pruge Doboj-Simin Han i kompletne infrastrukture tuzlanskog kraja. Uz „Kreku" su se razvili: „Autosaobraćaj", „Prevoz radnika", „Tvornica trensportnih uređaja", „Remontmontaža", „Siporeks", „Aida" i niz drugih pogona i tvornica. Uz „Kreku" je izgrađena i najveća termoelektrana na Balkanu Termoelektrana „Tuzla". Pored industrije, uz „Kreku" se razvijalo zdravstvo, kultura, sport...

„Kreka" je izgradila i prvi veliki, sa svim pratećim sadržajima, kulturni centar, današnji „Bosanski kulturni centar" u Tuzli. Svestran i temeljit dugogodišnji razvoj dovoljno govori da iza sebe imamo dugu tradiciju i veliko iskustvo koje uz današnja naučna dostignuća daje dobre rezultate u rudarstvu. „Kreka" je s pravom stekla svjetske reference u dobro organizovanoj proizvodnji.

Za sve to najzaslužniji je čovjek. Prije svega rudar.

Mije Keroševića br.1 , 75000, Tuzla +387(35) 282 111 info @ kreka.ba

Politika kvaliteta

Preuzmite dokument o politici kvaliteta naših roba i usluga...

Opširnije

Istorijat

Prve tone uglja iskopane su 1884. godine u Rudniku Kreka...

Opširnije

Sindikat

Pogledajte novosti vezane za sindikat Rudnika "Kreka" Tuzla...

Opširnije

Priznanja i nagrade

Priznanja i nagrade Rudnika "Kreka" Tuzla...

Opširnije