NOVOSTI ELEKTROPRIVREDE BiH

Organizovanjem Prvog Kongresa Sindikata  rudara u Federaciji BiH  6. aprila 2000.god. te registracijom u Ministarstvu pravde Vlade Federacije BiH 28. aprila iste godine  ozvaničen  je rad „Sindikata Rudara U Federaciji BiH" na čelu sa Fikretom Suljićem.

 1. 28.4.2010.godine „Sindikat Rudara u Federaciji BiH" obilježio je 10 godina svog rada, iako znamo da je postojanje  Sindikata rudara dosta duže. Koliko članova broji „Sindikat Rudara u Federaciji BiH" i koji su najveći problemi sa kojima se suočavate?

Sindikat rudara BIH sa mnom na čelu funkcionisao je od 1995. do 2000.god. i u tom sazivu djelovale su sindikalne organizacije iz svih rudnika uglja u Federaciji BiH. Međutim, kao i sve  drugo kako se odvijalo u teškim poratnim godinama tako se  i u Sindikatu pojavio snažan uticaj pojedinih političkih elita koje su dovele do razdora u rudarskom sindikatu  i nažalost formiraju se dva sindikata, a 28.4.2000.god. postajemo jedan od rijetkih granskih sindikata koji je imao svoj legalitet i legitimitet.

Sindikat ima preko 8500 članova, te po broju i aktivnostima postaje prepoznatljiv zaštitinik interesnih ciljeva rudara i snažan pregovarač sa predstavnicima menadžmenta, vlasti i drugih institucija  u Federaciji BiH. Naši najveći i stalni zadaci su borba za bolji standard rudara, veća sigurnost zaposlenja i zaštita na radu.

 1. Znamo da se Sindikat zalaže za prava i "bolje sutra rudara". Recite nam koji su vaši najveći uspjesi na tom polju?

Sretni smo da smo održali kontinuitet rada i djelovanja Sindikata, jer smo u proteklom desetljeću uradili za dobrobit rudnika i rudara više nego u proteklih nekoliko decenija. U ovom periodu smo razotkrili i onemogućili državnu politiku uništenaj rudnika i rudara koju su željeli provesti kroz privatizaciju rudnika koju smo na sreću spriječili. Zalagali smo se za dosljedno ostvarivanje socijalne politike, te stalno povećanje standarda kroz radne vidove što smo uspjeli i legalizovati kroz potpisivanje Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti rudarstva u Federaciji BiH iz 2000.-te  i 2007.-e godine. Aktivno smo učestvovali u projektima restrukturiranja i modernizacije rudnika. Ipak najvećim sindikalnim uspjehom zajedno sa Parlamentom Federacije BiH  i Vladom Federacije BIH, posebno ministrom Vahidom Hećom, te pojedinim menadžmentima Rudnika i Elektroprivrede BiH, smatram  završetak posla oko organizacije najveće kompanije u regionu pod nazivom Koncern.

 1. Nedavno ste rekli da se Sindikat na čijem ste čelu uspio izboriti za prava radnika tačnije da ste pronašli rješenje za rješavanje pitanja radnika po Kolektivnom ugovoru. O čemu se tačno radi?

Sa zadovoljstvom mogu istaći da su aktivnosti oko potraživanja rudara po kolektivnom ugovoru iz  2000-te godine pri kraju, te da su na potpisivanju okvirni sporazumi između rudnika i sindikata rudnika, Što će sigurno doprinijeti većoj motivaciji za rad i većoj radno-materijalnoj i socijalnoj sigurnosti. Pomenuti ugovori se odnose na rudare-članove sindikata koji nisu tužili rudnike, te ovom prilikom pozivam naše članove da odustanu od tužbi i da zajednički sa većinom rudara djelimo istu sudbinu i vodimo brigu o opstanku rudnika gdje bi i u narednom periodu mogli raditi i proizvoditi i pored nas zapošljavati mlade radnike.

 1. Šta je sa 20 radnika koji tuže Rudnik „Zenica". Možete li Vi ujecati na rješenje tog  problema, možete li pomoći?

Ne bi se izjašnjavao jer radnici Rudnika „Zenica" nisu članovi Sindikata rudara u Federaciji BiH. Mogu samo reći da postoji rješenje tog problema i da se može pomoći.

 1. Koncern Elektroprivrede BiH I 7 Rudnika u Federaciji BiH praktično je zaživio tek nedavno. Šta je ono najvažnije urađeno u tom periodu?

Organizovanjem Koncerna praktično još nije ispunjen osnovni sindikalni zahtjev, a to je bolji standard rudara po svim osnovama, a posebno plate, te veća sigurnost na radu uz stalnu modernizaciju jama i površinskih kopova kako bi se omogućio što humaniji rad na teškim i opasnim radnim mjestima.

Na osnovu informacije da aktivnosti oko uspostave i funkcionisanja Koncerna još nisu dostigle nivo potreban za realizaciju našeg osnovnog zahtjeva, mi ćemo kao aktivni pregovarač i učesnici u procesu  tražiti realizaciju  zacrtanih ciljeva.

 1. Vjerujemo da ste prije zaživljavanja Koncerna kao „vodeći čovjek rudara" imali neka očekivanja. Da li su ta očekivanja zaživljavanjem Koncerna ispunjena?

Moram iskreno reći da nisam vjerovao da će pravno zaživljavanje Koncerna ići predviđenom dinamikom. Ovim procesom rudnicima je otvorena perspektiva i stvorena sigurnost rudara. Zaživljavanje energetskog sektora je jedini pravi put u pravednoj raspodjeli dohotka ostverenog proizvodnjom i prodajom električne energije. Tako da rudare očekuju bolji dani.

 1. Jesu li rudari stupanjem u Koncern na dobitku ili na gubitku?

Sindikat rudara u Federaciji BiH nikada ne bi učestvovao ni u kakvim aktivnostima ako rudarima neće biti bolje.To znači da će rudarima sigurno biti lakše raditi, da ćer imati sigurniju ličnu i kolektivnu zaštitu i da će imati standard kao radnici Elektoprivrede BiH.

 1. U kojem rudniku je trenutno situacija najteža, gdje je potrebno najviše pomoći ?

U svim rudnicima sa jamskom eksploatacijom je izuzetno teška situacija izuzev rudnika koji su modernizovali jame i uveli mehanizovana široka čela za eksploataciju uglja. Zato je između ostalog cilj Koncerna da u narednom periodu investira oko 200 miliona KM u modernizaciju i humanizaciju rudnika kako bi se uz što manje fizičkog rada smanjile ili potpuno eliminisale teže povrede te poveća produktivnost kako bi rudnici ostvarili očekivane efekte za normalno funkcionisanje.

 1. Kakva je saradnja Sindikata rudara F BiH sa Sindikatom elektroenergetskih radnika?

Mi nismo starutarno vezani sa Sindikatom elektroenergetskih radnika, ali u dosadašnjoj praksi održavamo zasigurno iskrene sindikalne veze na način da jedni drugima ne utičemo na samostalnost, a sa druge strane pružamo maksimalnu podršku kod ostvarivanja sindikalnih ciljeva koji su u interesu oba sindikata.

 1.  Mislite li da bi Koncern mogao dobiti jedan, zajednički sindikat rudara i elektroenergetskih radnika?

Moram istaći da ideja oko zajedničkog sindikata traje već niz godina. Napravljen je i prijedlog sporazuma oko organizovanja i djelovanja. Nažalost pored Sindikata rudara u Federaciji BiH koji je potpisao taj sporazum, ostala dva sindikata iz njima poznatih razloga to nisu učinili i ta aktivnost je stala. A da li treba zajednički sindikat to svaki sindikalac koji se bar malo razumije zbog čega su nastali sindikati to će podržati.

 1.  Vaša poruka rudarima?

Rudari ne treba da se brinu za budućnost. Kroz Koncern ćemo omogućiti izjednačavanje uslova rada, plata, pravičnog učestvovanja u raspodjeli energetskog kolača. Nećemo prihvatiti privatizaciju Rudnika niti Koncerna, niti ćemo dozvoliti otpuštanja rudara. 

Služba za informisanje

Mije Keroševića br.1 , 75000, Tuzla +387(35) 282 111 info @ kreka.ba

Politika kvaliteta

Preuzmite dokument o politici kvaliteta naših roba i usluga...

Opširnije

Istorijat

Prve tone uglja iskopane su 1884. godine u Rudniku Kreka...

Opširnije

Sindikat

Pogledajte novosti vezane za sindikat Rudnika "Kreka" Tuzla...

Opširnije

Priznanja i nagrade

Priznanja i nagrade Rudnika "Kreka" Tuzla...

Opširnije