AKTIVNOSTI SINDIKATA U 2009.godini

Sindikat Rudnika „Kreka" i u 2009.godini osim redovnih aktivnosti i obaveza koje proizlaze iz Kolektivnog ugovora i drugih akata preduzeća, permanentno je pratio primjenu Kolektivnog ugovora, provedbu Pravilnika o plaćama te Pravilnika o radu, zaštiti na radu, obezbjeđenju toplog obroka, isplati regresa, prijevozu radnika i drugo.

Sindikat je aktivno radio i na drugim aktivnostima podizanja opšteg standarda  zaposlenika, a sve više pažnje posvećuje se i humanizaciji teškog rudarskog rada  kroz razne vidove.

Kroz pregovore sa Vladom sindikat je dosao do ključnog dokumenta - Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika što je bio jedan od preduslova da se pokrene značajan projekat udruživanja Elektroprivrede BiH i rudnika u Federaciji BiH. Višedecenijsko nastojanje rudnika da se uvežu proizvodnja uglja i struje definitivno je u 2009.godini doživjelo svoju realizaciju zahvaljujući projektu Ministarstva energije, rudarstva i industrije  Federacije BiH. Tako je stvoren Koncern u koji je ušla Elektroprivreda BiH i sedam rudnika uglja u Federaciji BiH. Pomenutim projektom  rudnici imaju perspektivu,

a rudari veću sigurnost u svim oblastima od većih plata, boljeg standarda, više investicija, bolju opremu i humaniji rad.

U 2009.godini Sindikat se je zalagao i za rješavanje novih radnih mjesta kroz Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. Kao i proteklih godina Sindikat se zalagao da obezbijedi banjsko-klimatsko liječenje teže obeljelim radnicima,putem kreditne linije svim zaposlenicima omogućeno je korištenje godišnjeg odmora u hotelu „Salines" u Podgori, svim zaposlenicima isplaćen je regres, a nisu zaboravljene ni porodice rudara nastradalih u rudarskoj nesreći „Dobrnja -Jug".

U 2009.godini Sindikat je učestvovao na tradicionalnom rudarskom takmičenju „Rudarijada 2009" osvojivši značajna prva mjesta.

Mije Keroševića br.1 , 75000, Tuzla +387(35) 282 111 info @ kreka.ba

Politika kvaliteta

Preuzmite dokument o politici kvaliteta naših roba i usluga...

Opširnije

Istorijat

Prve tone uglja iskopane su 1884. godine u Rudniku Kreka...

Opširnije

Sindikat

Pogledajte novosti vezane za sindikat Rudnika "Kreka" Tuzla...

Opširnije

Priznanja i nagrade

Priznanja i nagrade Rudnika "Kreka" Tuzla...

Opširnije