JASNI ZAHTJEVI ZA POBOLJŠANJE STANDARDA RUDARA

56U prostorijama Generalne direkcije Rudnika ˝Kreka" u Tuzli održan je sastanak Predsjedništva Sindikata rudara u Federaciji Bosne i Hercegovine. Na osnovu prijedloga i zaključaka i zahtjeva Glavnog odbora Sindikata rudara u FBiH upućeni su jasni zahtjevi predsjedništva koji su upućeni Generalnom direktoru JP Elektroprivreda BiH kao i svim direktorima rudnika uglja u Fedaraciji.

Na sastanku je iskazano je nezadovoljstvo zbog sporog funkcionisanja Koncerna, nabavke opreme za modernizaciju i humanizaciju rada te kolektivne i lične zaštitne opreme, niske cijene uglja prema JP Elektroprivreda BiH kao i potpuni zastoj svih aktivnosti oko povećanja standarda rudara.

Od generalnog direktora Jerlagića zatraženo je da se zbog ozbiljnosti zahtjeva i stanja u rudnicima uglja održi sastanak sa predstavnicima Sindikata rudara u Fedaraciji a upućeni su i jasni zahtjevi:

  1. da se informiše o funkcionisanju Koncerna kao i otklanjanju nedostataka u njegovom funkcionisanju;
  2. Traži se hitna nabavka dogovorene opreme za rudnike i rudare;
  3. Povećanje cijena uglja;
  4. Povećanja plata rudara do nivoa plata zaposlenika u JP Elektroprivreda BiH te utvrditi metod i rokovi ispunjivanja ovih zahtjeva.

Također pored ovih zahtjeva upućen je prijedlog direktorima rudnika uglja u Federaciji BiH da preko svojih organa upravljanja upute zahtjeve relavantnim institucijama za povećanje cijene uglja prema JP Elektroprivredi BiH te da se na taj način stvori prostor za povećanje prihoda koji bi omogućio i povećanje plata zaposlenicima. U tom pravcu upućena je maksimalna sidnikalna podrška u ostvarivanju navedenih ciljeva.

Služba za informisanje

Mije Keroševića br.1 , 75000, Tuzla +387(35) 282 111 info @ kreka.ba

Politika kvaliteta

Preuzmite dokument o politici kvaliteta naših roba i usluga...

Opširnije

Istorijat

Prve tone uglja iskopane su 1884. godine u Rudniku Kreka...

Opširnije

Sindikat

Pogledajte novosti vezane za sindikat Rudnika "Kreka" Tuzla...

Opširnije

Priznanja i nagrade

Priznanja i nagrade Rudnika "Kreka" Tuzla...

Opširnije