Krekini komorati iskopali milionitu tonu uglja

Milionitu tonu uglja iskopala je sinoć treća smjena krekinih rudara nastavivši tako sa pozitivnim trendom ostvarivanja planirane proizvodnje. Iako im vremenski uslovi tokom zimskog perioda nisu išli na ruku, rudari nisu posustajali.

sh630

srs402srs402-b

sh630-b

Ostvarenoj milionitoj toni uglja doprinijela je i modernizacija rudarske mehanizacije. Ulaganje JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo u generalne remonte rotornih bagera SH-630 i SRs-402 namijenjenih za potrebe Rudnika Šikulje i Dubrave, te nabavka kombajna za izradu jamskih prostorija doprinijet će ostvarenju godišnje proizvodnje od 2.645.000 tona uglja što će ujedno predstavljati najveću ostvarenu proizvodnju Krekinih rudnika u zadnjih 20-ak godina.

Menadžment Rudnika „Kreka" ovom prilikom upućuje iskrene čestitke svim zaposlenicima na izvanrednim proizvodnim rezultatima.

S R E T N O !

Tuzla,05.06.2012.godine
DIREKTOR
Dr.Rešad Husagić

Mije Keroševića br.1 , 75000, Tuzla +387(35) 282 111 info @ kreka.ba

Politika kvaliteta

Preuzmite dokument o politici kvaliteta naših roba i usluga...

Opširnije

Istorijat

Prve tone uglja iskopane su 1884. godine u Rudniku Kreka...

Opširnije

Sindikat

Pogledajte novosti vezane za sindikat Rudnika "Kreka" Tuzla...

Opširnije

Priznanja i nagrade

Priznanja i nagrade Rudnika "Kreka" Tuzla...

Opširnije