Dobro došli na internet stranice Rudnika "Kreka" Tuzla

JP ELEKTROPRIVREDA d.d. - SARAJEVO, Zavisno društvo Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla

O nama

Rudnik „Šikulje“ godinu dana nakon poplave

12Prema procjenama Rudnici „Kreka“ pretrpjeli su milionske štete, što je ujedno najveća šteta na prostoru BiH, zabilježena nakon majskih poplava 2014.godine. Osim direktne štete koja se ogleda kroz potopljenu opremu, rudnici su pretrpjeli i indirektnu štetu od oko 27 miliona KM zbog gubitka proizvodnje.

Rudnik „Šikulje“ pretrpio je najveću materijalnu štetu , kada je voda koja je nadolazila iz korita rijeke Spreče i sa brane jezera Modrac nosila sve pred sobom. 117 hektara zemlje potopilo je oko 28 miliona kubika vode , zajedno sa mašinama. Ljudskih žrtava na svu sreću nije bilo.

Obilježen 21.decembar- Dan rudara

2Svečanom sjednicom u BKC- u Tuzla Sindikalni odbor Rudnika „Kreka" obilježio je 21.decembar Dan rudara u Federaciji Bi H. Na samom početku prisutni su imali priliku premijerno pogledati film „Halal para" " po tekstu Nedžada Ibrišimovića u režiji Sulejmana Muratovića. Sjednicu je otvorio Fikret Mehić, predsjednik Sindikalne organizacije Rudnika „Kreka", naglasivši da su rudari uvijek bili pokretačka snaga razvoja još od 1920 godine i Husinske bune.
Mehić je naglasio da je živjeti od rudarenja u BiH još uvijek moguće ali i sve teže.Majske poplave koje su Rudnicima „Kreka" nanijele milionske štete, uz pomoć Vladajućeg društva i nadljudskim naporima uspjele su se prevazići.

OGLAS o prijemu zaposlenika u radni odnos na određeno vrijeme

Na osnovu člana 73. Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, Zavisno društvo Rudnici "Kreka" d.o.o.-Tuzla – prečišćeni tekst br: S-2397/13 od 18.10.2013 g., člana 7. stav 1. Pravilnika o radu br.NO-1401/13 od 03.06.2013 g. i Odluke o potrebi zapošljavanja i o načinu izbora zaposlenika broj: 01-2211/14 od 06.10.2014.godine, a u skladu sa Planom poslovanja Društva za period 2014-2016.g, raspisuje se

O G L A S
o prijemu zaposlenika u radni odnos na određeno vrijeme

I

Objavljuje se Oglas za prijem 87 novih zaposlenika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju do 6 (šest) mjeseci u JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. – Tuzla, i to kako slijedi:

Mije Keroševića br.1 , 75000, Tuzla +387(35) 282 111 info @ kreka.ba

Politika kvaliteta

Preuzmite dokument o politici kvaliteta naših roba i usluga...

Opširnije

Istorijat

Prve tone uglja iskopane su 1884. godine u Rudniku Kreka...

Opširnije

Sindikat

Pogledajte novosti vezane za sindikat Rudnika "Kreka" Tuzla...

Opširnije

Priznanja i nagrade

Priznanja i nagrade Rudnika "Kreka" Tuzla...

Opširnije