Odlukom o cijenama i uslovima prodaje uglja Rudnika uglja „Kreka“ d.o.o. – Tuzla, broj: 01/04-1153/24 od 27.02.2024. godine, utvrđene su cijene uglja po asortimanima, i iste su prikazane u donjoj tabeli:

 

Asortiman uglja Granulacija Raspon toplinske moći Cijena sa PDV-a
(mm) (kJ/kg) (KM/GJ) (KM/t)
Komad Mramor i Dubrave > 80 180,18
Komad Šikulje > 80 172,00
Kocka 40-80 188,37
Orah 20-40 163,80
Miješani 0-110 < 13.500 13,35  
Sitni 0-40 < 13.500 13,35  

 

Odlukom o cijenama i uslovima prevoza uglja Rudnika uglja „Kreka“ d.o.o. – Tuzla, broj: 1172/24 od 27.02.2024. godine, utvrđene su cijene prevoza uglja za relacije i iste su prikazane u donjoj tabeli:

 

PUTNI PRAVAC KM/t
I                        RUDNIK “MRAMOR”

 

 

CIJENA BEZ PDV PDV CIJENA SA PDV
TUZLA   l
GRAD 24,79 4,21 29,00
TUZLA  II
Slavinovići,Sepetari,Križani,Grabovica,Solina,Briđani,Dolovi 27,35 4,65 32,00
TUZLA  III
Poljana, Husino, Petrovice, Ljubače, Donji Pasci 24,79 4,21 29,00
Kiseljak, Cerik, Morančani, Gornji Pasci,Ševar 26,50 4,50 31,00
Donja Obodnica,Gornja Obodnica Zeleni Kamen, Matići Tisovac. Trstije 27,35 4,65 32,00
Lipnica, Delići, Malkoči 26,50 4,50 31,00
Mramor, Dobrnja, Milešići, Brgule 15,39 2,61 18,00
Čanići,Ljepunice,Plane,Mihatovići 20,51 3,49 24,00
Gornja Tuzla,Požarnica, Kovačevo Selo, Vis, Svojtina. Seljublje 33,34 5,66 39,00
Simin Han, Bare, Donji Čaklovići, Gornji Čaklovići 29,92 5,08 35,00
Par Selo, Orašje, Ilinčica, Dokanj, C.Blato 27,35 4,65 32,00
Hidani. Breške. Tetima. Kosci i Zeleni Kamen 29,92 5,08 35,00
TUZLA – KALESIJA
Tojšići, Hidani, Babajići ,Kikači 30,77 5,23 36,00
Međaš, Petrovice, Donje Hrasno, Gornje Hrasno, Babina Luka, Sarači. Zates. Jeginov Lug. G. Rainci. D. Rainci 33,34 5,66 39,00
D. Vukovije, G. Vukovije, D. Dubrave, G. Dubrave, Ciljuge 29,92 5,08 35,00
Dubnica, Lipovice, Miljanovci, Prnjavor, Kalesija 35,05 5,95 41,00
TUZLA – GRADAČAC
Previle, Tinja Donja, Dragunja, Osoje 23,08 3,92 27,00
Brezje, Avdibašići, Podorašje, Lisovići, Brezik 26,50 4,50 31,00
Donji Potpeć, Gornji Potpeć, Duboki Potok, Bjelave 27,35 4,65 32,00
Gornja Dragunja, Jesenica, Crveno Brdo, Zahirovići, Seona, Dedići, Šahmeri, Bahrami,Ljenobud 29,06 4,94 34,00
Srebrenik, Straža, Uroža, Čojluk, Rapatnica, Babunovići, Ćehaje. Kiseljak

 

29,92 5,08 35,00
Gornji Srebrenik, Ježinac, Gornji Moranjci, Brnčani, Sladna, Brda, Špionica, Falešići, Lipje, Cage, Kuge, Like 33,34 5,66 39,00
Ormanica, Hrgovi, Cerik 35,05 5,95 41,00
Vučkovci, Srnice, Biberovo Polje, Džakule, Doborovci,  Kerep, Jelovče Selo, Zeljina, Gradačac 38,46 6,54 45,00
TUZLA – ŽIVINICE – KLADANJ
Šerići, Priluk, Bučik 29,92 5,08 35,00
Živinice, Suha, Barice, Gornje Živinice, 29,92 5,08 35,00
Đurđevik, Kovači, Bašigovci Donji, Bašigovci Gornji 33,34 5,66 39,00
D. Lukavica,G. Lukavica, Krivača, Svojat, Tupkovići.  Zelenika,  Selo Gračanica 35,05 5,95 41,00
Višća, Brnjice, Djedino, Vrnojevići, Podgajevi, Matijevići 35,90 6,10 42,00
Krivaja, Ribnica, Vozuća, Stupari, B. Potok, Noćajevići 38,46 6,54 45,00
Kladanj, Tuholj, Starić 41,88 7,12 49,00
TUZLA – BANOVIĆI
Banovići, Omazići, Oskova, Mačkovac, Selo Banovići 38,46 6,54 45,00
TUZLA – LUKAVAC – GRAČANICA  – DOBOJ ISTOK
Šići, Cornji Bistarac, Donji Bistarac, Šićki 23,08 3,92 27,00
Lukavac, Koksara, Hrvati, Crveno Brdo, Huskići, Smoluća  Prline, Šikulje, Bokavići, Modrac, Puračić,  Tabaci. Bikodže, Prokosovići 26,50 4,50 31,00
Devetak, Krtova, Sižje,Dubošnica, Kruševica, Gnojnica 29,92 5,08 35,00
Turija ,Rosulje, Dublje, Miričina,Rašljeva, Poljice, Babice, Grič 33,34 5,66 39,00
Orahovica, Pribava, Gračanica 35,05 5,95 41,00
Brijesnica. Klokotnica 35,90 6,10 42,00
TUZLA – ČELIĆ
Vražići, V. Selo, Brnjik, Čelić, Humci, Šibošnica, Nahvioci 42,74 7,26 50,00
TUZLA – SAPNA – TEOČAK
Teočak, Sapna 42,74 7,26 50,00

 

ODLUKE U PDF FORMATU PREUZMITE OVDJE!!!